internet parkolás esküvő
Bemutatkozás
Történelmi múlt
Rólunk írták
Programajánlat
Kastélyszálló
Fényképek - Videó
egyedi csendes hosszú
Címünk: H-1014 Budapest,
Fortuna utca 4.
Tel.:+361 393 5700
Fax: +361 393 5705
info@stgeorgehotel.hu
online
online
     First Historic Boutique Hotel in Budapest
Chinese  
Ελληνικά  
Polska  
Italiano  
Español  
русский  
Deutsch  
American  
English  
Magyar  
Élje át a történelmet! – Empire stílusú lakosztályok szobaáron. – St. George Hotel *****

Történelmi múlt

1311-től napjainkig

Az 1311-ből származó írásos dokumentumok alapján a St. George Residence, az egykori Fortuna fogadó épülete, valójában három középkori alapokra épült barokk sarokházépületegyüttes teljes rekonstrukciója révén jött létre, megőrizve annak eredeti értékeit, a kor igényeinek megfelelő, luxus színvonalú felújításokkal. Az egykori Fortuna fogadó épülete valójában három középkori eredetű ház kiemelt védettségű, sajátos hangulatú együttese.
konferencia St. George Residence a budai Várban I. kerület
A mai Fortuna utca és Fortuna köz déli oldalán fekvő ház egyik első ismert tulajdonosa Kanizsai Miklós tárnokmester volt, 1392-ben. 1438-ban és 1488-ban István asztalos tulajdonában volt a sarki északi házhely környéke. 1464-ben Péter péterváradi apát vett itt egy épületet 600 forintért. Az ingatlan – a középkori telekosztást megörökölve – Joseph Haüy 1687-ben készült térképe és épületjegyzéke szerint három házhelyre terjedt ki. Buda 1686-os visszafoglalásakor mindhárom középkori ház megsérült, de továbbra is használható volt. 1696-ra egyesült a két déli házhely.

1777-ben a ház a Nagyszombatról Budára költözött egyetem birtokába került, majd a Helytartótanácsé lett. 1783-ban határozta el az uralkodó a kormányszékek Pozsonyból Budára telepítését. Mivel a Vár egyetlen fogadója - a Vörös Sün - kicsi volt és korszerűtlen, a magisztrátus felszólította a tulajdonost, Nepauer Mátyás budai építőmestert az épület bővítésére, de az nem tudott, vagy nem akart a felszólításnak eleget tenni. Így Buda város saját tulajdonú ingatlant vásárolt 1784-ben, amit átalakított. Valószínű, hogy ekkor keletkezett a klasszicizáló későbarokk (copf) homlokzati architektúra. Ettől kezdve adott helyet épületünk a benne kialakított fogadónak, kávéháznak és vendéglőnek, melyet a szerencse istennőjéről Fortuna fogadónak neveztek el, később erről kapta nevét az utca is. 

műemlék épület családias világörökségi környezet
A vendéglátóhely és az épület Buda egyik látványossága lett. A fogadónak a földszinten 3 utcai, 1 udvari, az emeleten 16 utcai és 6 udvari szobája volt. 40 lovat és 4 kocsit az udvarból nyíló fedett állásokban lehetett elhelyezni. A bejárattól balra étterem csalogatott, jobbra pedig a kávéház, biliárdszobával. 

A napóleoni háborúk idejéről Gaál György így írt: „ A Fortuna Kávéházban még erősen folytatták a Kotzka játékot s ezért még kitettszik, hogy Budán pénzes emberek találkoznak, noha sokan nyomorult időkről, nagy drágaságról és a rossz állapotokról panaszkodnak .” (1803). A Fortuna fogadó volt ekkoriban Buda társasági életének egyik központja. Kocka és kártyajátékokat űztek, biliárdoztak, a nagyteremben néha alkalmi színielőadásokat tartottak. A vendéglátást két konyha is biztosította. Mind az ötfogásos ebéd, mind a vacsora bőséges volt - a konyhával kapcsolatban mindig elismerő jelzőket olvashatunk a híradásokban. 

A Fortunában jeles utazók és előkelőségek, a hazai kulturális élet reprezentánsai is megszálltak. 1835-ben a török követ és 32 fős kísérete, 1837-ben Ferdinánd főherceg és kísérete voltak a Fortuna illusztris vendégei, 1848-ben Hentzi tábornok is itt szállt meg, emiatt a szabadságharcosok ágyúval lőtték az épületet. Egy ágyúgolyó be is csapódott az udvar egyik falába, amely áthelyezve ma is látható. 

klasszikus egyedi csendes
A XVIII. század végén, a XIX. század legelején a budai fogadók között elismerten a Fortuna volt a legszínvonalasabb, a legelegánsabb, a mintakép. Fontos szellemi központ lett belőle: a magyar jakobinus mozgalom képviselőinek találkozóhelye.

A XIX. század végén rajziskola, majd törvényszék is működött az épületben, később lakásokat alakítottak ki benne. Az átalakítási terveket Kimnach Lajos budai építőmester végezte (Ő építette a hajdani Dísz téri evangélikus templomot is). 1871-ben Buda városa eladta az épületet a budai királyi törvényszéknek. A ma is rendelkezésünkre álló tervek alapján az átalakításokat 1872-ben Máltás Húgó építész készítette (1853 óta volt a budai városi rajziskola rajztanára, de egyben a korszak egyik legkiválóbb építésze is). A földszinti kávéház továbbra is működött, a két teremben 18 asztal, 61 szék, egy billiárdasztal, sakkészletek, dominójátékok és 14 újságráma volt. 1876-ban az épületbe börtönt és királyi ügyészséget telepítettek. Alighanem ez a periódus volt a Fortuna épület történetének a mélypontja. Az 1890-es években pénzügyminisztérium, majd királyi közigazgatósági bíróság működött az épületben. 

1940-ben a Magyar Kincstár tulajdonába került az ekkor 476 50/100 négyszögöles ingatlan. A II. világháborúban súlyos sérüléseket szenvedett épületet 1959-ben helyreállították. Az ingatlan kezelője 1951-ben a Tanfolyamellátó Vállalat, 1960-ban a Pest-Budai Vendéglátó Vállalat volt. 1966-tól a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum használta az ingatlant 2004-ig.

A 700 éves épületegyüttes és a több mint 200 éves múltra visszatekintő szálloda méltán viseli a Budapest legrégebbi szállodája címet, melynek köszönhetően tagjai vagyunk az Európai- (Historic Hotels of Europe) és a Magyar Kastélyszállodák Egyesületének.

(A Fortuna történetének részleteiért köszönetet mondunk
dr. Janotti Juditnak és Saly Noéminek)

Értékmentés

gyors internet kapcsolat berendezett konyha hosszú távú tartózkodás
Az épület rekonstrukciója után, az addig múzeumként és irodaházként működő ingatlanban - a volt fogadó hagyományának megfelelően - éttermek és apartman lakások kerültek kialakításra. A patinás épület így eredeti fényében, régi funkciójában működhet újra, a mai kor minden igényének megfelelően luxus színvonalon. 

A műemléki helyreállítás során az építtető és a tervező a XVIII. századi építés bemutatását tekintette elsődlegesnek és hitelesnek, természetesen tiszteletben tartva a Máltás Húgó által létrehozott értékeket is. 

A teljesen felújított házban 26 lakosztály, porta, az apartmanház működését biztosító kiszolgáló helyiségek és a földszint Fortuna utcai frontján két önálló, exkluzív étterem került kialakításra, valamint egy szivarszoba is. 
Az utca felől egyemeletes ház boltíves kapualjából nyílnak a földszinti vendéglátóegységek és az emeletre vivő elegáns lépcsősor. Az épület udvari szárnyában és az emeleten, ill. a tetőtérben kaptak helyett a lakosztályok. Az aula egy részét üvegfal választja el, mögötte kapott helyet a recepció, és innen lehet kijutni a meghitt hangulatú belső udvarra, onnan pedig az udvari lakószárny emeletre és tetőtérbe vivő lépcsőházaihoz. A klasszicizáló későbarokk stílusú épületet szép kőkeretes ablakai, homok színű és téglavörös festése, az utca egyik legszebb házává avatják.
Az épület belső képét olyan régiségek - falfestések, falképek, gótikus ülőfülkék, kályhák, eredeti barokk fedélszék, középkori pince - teszik különlegessé, melyekre a felújítás alatt különleges figyelmet fordítottak. Az épületet Ráday Mihály is méltatta, Unokáink sem fogják látni c. műsorában.

A jelenlegi helyreállítás kapcsán elvégzett műemléki kutatások során értékes, a XVIII. század végéről származó, gazdag secco technikával készített késő barokk falfestmények kerültek elő a földszinti helyiségekben. A falfestést feltehetően Schöfft József és Serovics József festette. A kapualj déli oldalán a cseh-süveg boltozati mezőket koszorú- és füzér motívumok díszítik, a sarkokat kosfejek zárják le akantuszokkal. A hevederíveken plasztikusan megfestett éremsor látható. Az oldalfalakon tükörkiosztásos mezők vannak, amelyet levélsoros indamotívum keretez. Ezekben a helyiségekben kapott helyet az egyik étterem, melyet ez a páratlan értékű barokk enteriőr tesz különlegessé. Az étterem késő barokk vendéglői hangulatát külön kiemelik a XIX. századi cserépkályhák.
A kapualj északi oldalán lévő másik helyiségben, amely a fogadó kávéháza volt, igen ritka, gyarmati stílusú, kínai-indiai jellegű motívumok díszítik a falakat, tájképszerűen megfestett egzotikus növények: kaktuszok, bambuszok, keleties hatású fák és madarak – itt került kialakításra a második étterem, amely kávéházként is funkcionál. A helyiség alsó szintje, a régi házak középkori pincerendszere is hasznosításra került, ide egy különleges hangulatú szivarszoba épült, kandallóval.

A kapualjból a tágas barokk lépcsőházon át a barokk fedélszék bemutató terét érjük el, aminek minden ácsolatát a helyszínen restauráltak. A folyosókon a szállodai szobák kőkeretes fűtőnyílásai ma is láthatók. Az épület középkori eredetét idézik a homlokzati sarokkövek, az ülőfülkék, a pincei boltozati részletek, az emeleti északi zárófal falszövete a kőkonzolokkal, valamint a fagerendás födém is.

A kétszintes épület egy belső udvart zár körbe, ide néznek az apartmanok ablakai is. Az udvar kialakításánál az egyik szempont a minél több zöld terület megőrzése volt. A felújításnál megőrzésre került az öreg gesztenyefa és a két - több mint kétszáz éves - védett szőlőtőke is, még a filoxéra előtti fajtából, melyet a Kertészeti Egyetem is nyilvántart. A füves, gondozott, esténként kerti lámpákkal megvilágított udvaron díszburkolattal kirakott utak vezetnek keresztül.


belső kert rendezvényterem
a belső udvar látványképe
St. George Residence
a megvalósult belső udvar

lakosztály belső kert
 
szálloda internet parkolás
luxus esküvő történelmi exkluzív egyedi csendes konyha hosszú távú