internet parkolás esküvő
Bemutatkozás
Történelmi múlt
Rólunk írták
Programajánlat
Kastélyszálló
Fényképek - Videó
egyedi csendes hosszú
Címünk: H-1014 Budapest,
Fortuna utca 4.
Tel.:+361 393 5700
Fax: +361 393 5705
info@stgeorgehotel.hu
online
online
távú tartózkodás rendezvényterem
Érkezés:
konferencia St. George Residence a budai Várban I. kerület
Távozás:
műemlék épület családias világörökségi környezet
 
 
     First Historic Boutique Hotel in Budapest
Chinese  
Ελληνικά  
Polska  
Italiano  
Español  
Français  
русский  
Deutsch  
American  
English  
Magyar  
Élje át a történelmet! – Empire stílusú lakosztályok szobaáron. – St. George Hotel *****

Történelmi múlt

1311-től napjainkig

Az 1311-ből származó írásos dokumentumok alapján a St. George Residence, az egykori Fortuna fogadó épülete, valójában három középkori alapokra épült barokk sarokházépületegyüttes teljes rekonstrukciója révén jött létre, megőrizve annak eredeti értékeit, a kor igényeinek megfelelő, luxus színvonalú felújításokkal. Az egykori Fortuna fogadó épülete valójában három középkori eredetű ház kiemelt védettségű, sajátos hangulatú együttese.
gyors internet kapcsolat berendezett konyha hosszú távú tartózkodás
A mai Fortuna utca és Fortuna köz déli oldalán fekvő ház egyik első ismert tulajdonosa Kanizsai Miklós tárnokmester volt, 1392-ben. 1438-ban és 1488-ban István asztalos tulajdonában volt a sarki északi házhely környéke. 1464-ben Péter péterváradi apát vett itt egy épületet 600 forintért. Az ingatlan – a középkori telekosztást megörökölve – Joseph Haüy 1687-ben készült térképe és épületjegyzéke szerint három házhelyre terjedt ki. Buda 1686-os visszafoglalásakor mindhárom középkori ház megsérült, de továbbra is használható volt. 1696-ra egyesült a két déli házhely.

1777-ben a ház a Nagyszombatról Budára költözött egyetem birtokába került, majd a Helytartótanácsé lett. 1783-ban határozta el az uralkodó a kormányszékek Pozsonyból Budára telepítését. Mivel a Vár egyetlen fogadója - a Vörös Sün - kicsi volt és korszerűtlen, a magisztrátus felszólította a tulajdonost, Nepauer Mátyás budai építőmestert az épület bővítésére, de az nem tudott, vagy nem akart a felszólításnak eleget tenni. Így Buda város saját tulajdonú ingatlant vásárolt 1784-ben, amit átalakított. Valószínű, hogy ekkor keletkezett a klasszicizáló későbarokk (copf) homlokzati architektúra. Ettől kezdve adott helyet épületünk a benne kialakított fogadónak, kávéháznak és vendéglőnek, melyet a szerencse istennőjéről Fortuna fogadónak neveztek el, később erről kapta nevét az utca is. 

belső kert rendezvényterem
A vendéglátóhely és az épület Buda egyik látványossága lett. A fogadónak a földszinten 3 utcai, 1 udvari, az emeleten 16 utcai és 6 udvari szobája volt. 40 lovat és 4 kocsit az udvarból nyíló fedett állásokban lehetett elhelyezni. A bejárattól balra étterem csalogatott, jobbra pedig a kávéház, biliárdszobával. 

A napóleoni háborúk idejéről Gaál György így írt: „ A Fortuna Kávéházban még erősen folytatták a Kotzka játékot s ezért még kitettszik, hogy Budán pénzes emberek találkoznak, noha sokan nyomorult időkről, nagy drágaságról és a rossz állapotokról panaszkodnak .” (1803). A Fortuna fogadó volt ekkoriban Buda társasági életének egyik központja. Kocka és kártyajátékokat űztek, biliárdoztak, a nagyteremben néha alkalmi színielőadásokat tartottak. A vendéglátást két konyha is biztosította. Mind az ötfogásos ebéd, mind a vacsora bőséges volt - a konyhával kapcsolatban mindig elismerő jelzőket olvashatunk a híradásokban. 

A Fortunában jeles utazók és előkelőségek, a hazai kulturális élet reprezentánsai is megszálltak. 1835-ben a török követ és 32 fős kísérete, 1837-ben Ferdinánd főherceg és kísérete voltak a Fortuna illusztris vendégei, 1848-ben Hentzi tábornok is itt szállt meg, emiatt a szabadságharcosok ágyúval lőtték az épületet. Egy ágyúgolyó be is csapódott az udvar egyik falába, amely áthelyezve ma is látható. 

St. George Residence
A XVIII. század végén, a XIX. század legelején a budai fogadók között elismerten a Fortuna volt a legszínvonalasabb, a legelegánsabb, a mintakép. Fontos szellemi központ lett belőle: a magyar jakobinus mozgalom képviselőinek találkozóhelye.

A XIX. század végén rajziskola, majd törvényszék is működött az épületben, később lakásokat alakítottak ki benne. Az átalakítási terveket Kimnach Lajos budai építőmester végezte (Ő építette a hajdani Dísz téri evangélikus templomot is). 1871-ben Buda városa eladta az épületet a budai királyi törvényszéknek. A ma is rendelkezésünkre álló tervek alapján az átalakításokat 1872-ben Máltás Húgó építész készítette (1853 óta volt a budai városi rajziskola rajztanára, de egyben a korszak egyik legkiválóbb építésze is). A földszinti kávéház továbbra is működött, a két teremben 18 asztal, 61 szék, egy billiárdasztal, sakkészletek, dominójátékok és 14 újságráma volt. 1876-ban az épületbe börtönt és királyi ügyészséget telepítettek. Alighanem ez a periódus volt a Fortuna épület történetének a mélypontja. Az 1890-es években pénzügyminisztérium, majd királyi közigazgatósági bíróság működött az épületben. 

1940-ben a Magyar Kincstár tulajdonába került az ekkor 476 50/100 négyszögöles ingatlan. A II. világháborúban súlyos sérüléseket szenvedett épületet 1959-ben helyreállították. Az ingatlan kezelője 1951-ben a Tanfolyamellátó Vállalat, 1960-ban a Pest-Budai Vendéglátó Vállalat volt. 1966-tól a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum használta az ingatlant 2004-ig.

A 700 éves épületegyüttes és a több mint 200 éves múltra visszatekintő szálloda méltán viseli a Budapest legrégebbi szállodája címet, melynek köszönhetően tagjai vagyunk az Európai- (Historic Hotels of Europe) és a Magyar Kastélyszállodák Egyesületének.

(A Fortuna történetének részleteiért köszönetet mondunk
dr. Janotti Juditnak és Saly Noéminek)

Értékmentés

budapest hotel apartman
Az épület rekonstrukciója után, az addig múzeumként és irodaházként működő ingatlanban - a volt fogadó hagyományának megfelelően - éttermek és apartman lakások kerültek kialakításra. A patinás épület így eredeti fényében, régi funkciójában működhet újra, a mai kor minden igényének megfelelően luxus színvonalon. 

A műemléki helyreállítás során az építtető és a tervező a XVIII. századi építés bemutatását tekintette elsődlegesnek és hitelesnek, természetesen tiszteletben tartva a Máltás Húgó által létrehozott értékeket is. 

A teljesen felújított házban 26 lakosztály, porta, az apartmanház működését biztosító kiszolgáló helyiségek és a földszint Fortuna utcai frontján két önálló, exkluzív étterem került kialakításra, valamint egy szivarszoba is. 
Az utca felől egyemeletes ház boltíves kapualjából nyílnak a földszinti vendéglátóegységek és az emeletre vivő elegáns lépcsősor. Az épület udvari szárnyában és az emeleten, ill. a tetőtérben kaptak helyett a lakosztályok. Az aula egy részét üvegfal választja el, mögötte kapott helyet a recepció, és innen lehet kijutni a meghitt hangulatú belső udvarra, onnan pedig az udvari lakószárny emeletre és tetőtérbe vivő lépcsőházaihoz. A klasszicizáló későbarokk stílusú épületet szép kőkeretes ablakai, homok színű és téglavörös festése, az utca egyik legszebb házává avatják.
Az épület belső képét olyan régiségek - falfestések, falképek, gótikus ülőfülkék, kályhák, eredeti barokk fedélszék, középkori pince - teszik különlegessé, melyekre a felújítás alatt különleges figyelmet fordítottak. Az épületet Ráday Mihály is méltatta, Unokáink sem fogják látni c. műsorában.

A jelenlegi helyreállítás kapcsán elvégzett műemléki kutatások során értékes, a XVIII. század végéről származó, gazdag secco technikával készített késő barokk falfestmények kerültek elő a földszinti helyiségekben. A falfestést feltehetően Schöfft József és Serovics József festette. A kapualj déli oldalán a cseh-süveg boltozati mezőket koszorú- és füzér motívumok díszítik, a sarkokat kosfejek zárják le akantuszokkal. A hevederíveken plasztikusan megfestett éremsor látható. Az oldalfalakon tükörkiosztásos mezők vannak, amelyet levélsoros indamotívum keretez. Ezekben a helyiségekben kapott helyet az egyik étterem, melyet ez a páratlan értékű barokk enteriőr tesz különlegessé. Az étterem késő barokk vendéglői hangulatát külön kiemelik a XIX. századi cserépkályhák.
A kapualj északi oldalán lévő másik helyiségben, amely a fogadó kávéháza volt, igen ritka, gyarmati stílusú, kínai-indiai jellegű motívumok díszítik a falakat, tájképszerűen megfestett egzotikus növények: kaktuszok, bambuszok, keleties hatású fák és madarak – itt került kialakításra a második étterem, amely kávéházként is funkcionál. A helyiség alsó szintje, a régi házak középkori pincerendszere is hasznosításra került, ide egy különleges hangulatú szivarszoba épült, kandallóval.

A kapualjból a tágas barokk lépcsőházon át a barokk fedélszék bemutató terét érjük el, aminek minden ácsolatát a helyszínen restauráltak. A folyosókon a szállodai szobák kőkeretes fűtőnyílásai ma is láthatók. Az épület középkori eredetét idézik a homlokzati sarokkövek, az ülőfülkék, a pincei boltozati részletek, az emeleti északi zárófal falszövete a kőkonzolokkal, valamint a fagerendás födém is.

A kétszintes épület egy belső udvart zár körbe, ide néznek az apartmanok ablakai is. Az udvar kialakításánál az egyik szempont a minél több zöld terület megőrzése volt. A felújításnál megőrzésre került az öreg gesztenyefa és a két - több mint kétszáz éves - védett szőlőtőke is, még a filoxéra előtti fajtából, melyet a Kertészeti Egyetem is nyilvántart. A füves, gondozott, esténként kerti lámpákkal megvilágított udvaron díszburkolattal kirakott utak vezetnek keresztül.


lakosztály belső kert
a belső udvar látványképe
szálloda internet parkolás
a megvalósult belső udvar

exkluzív egyedi csendes
 
konyha hosszú távú
tartózkodás rendezvényterem konferencia St. George Residence a budai Várban Fortuna utca 4. Budapest I. kerület műemlék épület családias